Správa účtovníctva

Správne vedené účtovníctvo má pre podnikateľov stále väčší význam. Zameriavame sa na spracovanieúčtovníctva podnikateľských subjektov a neziskových organizácií. Cieľom je korektný, pravdivý a reálny pohľad na stav majetku a jeho zdroje krytia, triezvy pohľad na stav nákladov, výnosov a na hospodársky výsledok a samozrejme transparentnosť finančných tokov

Podnikateľské plány

Správna finančná analýza signalizuje vznikajúce problémy v hospodárení podniku, ale pomáha pri strategických rozhodnutiach. Výsledky a poznatky, ktoré vyplynú z finančnej analýzy, sa stávajú podkladom pre tvorbu koncepcie a plánu podniku. Pomáhajú pri voľbe a stratégii a taktiky a pre plánovanie peňažných tokov Cash flow.

Finančné analýzy

Analýzy a rozbory nadväzujúce na správne vedené účtovníctvo, poskytujú vedeniu a majiteľom spoločností a podnikajúcim fyzickým osobám kvalitné a pre podnikanie nevyhnutné údaje. Úlohou finančnej analýzy je poskytnúť informácie pri rozhodovaní sa vrcholového managementu. Management musí dobre poznať finančnú situáciu v časovom slede.

Doplnkové služby
Zakladanie spoločností
Právna a ekonomická starostlivosť o spoločnosť
Vedenie účtovníctva
Daňové poradenstvo
Audit výsledkov hospodárenia
Finančná analýza podniku
Oceňovanie podniku