Riešenia

Finančná situácia zdokumentovaná analýzou likvidity, ukazovateľmi obratovosti, analýzou rentability a efektivity, produktivity práce vám umožňuje správne sa rozhodovať pri realizácii prevádzkových rozhodnutí alebo realizácii strategických rozhodnutí pre budúcnosť firmy. Riešenia sa nachádzajú v správnom nastavení uvedených ukazovateľom s cieľom dosiahnuť pozitívne hospodárske výsledky v dlhodobom časovom horizonte.