Ekonomické služby a finančné poradenstvo

 • Zakladanie spoločností
 • Právna a ekonomická starostlivosť o spoločnosť
 • Vedenie účtovníctva
 • Daňové poradenstvo
 • Audit výsledkov hospodárenia
 • Finančná analýza podniku
 • Oceňovanie podniku
 • Manažment pohľadávok
 • Likvidácia obchodných spoločností

Účtovníctvo: 

 • finančné účtovníctvo, jednoduché účtovníctvo, podvojné účtovníctvo,
 • zostavovanie účtovnej závierky
 • spracovanie daňového priznania k dani z príjmov pre fyzické osoby
 • spracovanie daňového priznania k dani z príjmov pre právnické osoby
 • zostavovanie DPH
 • účtovanie miezd a vedenie personalistiky, spracovanie miezd
 • sociálne a zdravotné poistenie
 • exekúcie a zrážky zo mzdy
 • cestovné náhrady